100 zile banii înapoi

Rezultate vizibile în doar 4 săptămâni.**
Sensor de piele automat.
Tratament ultra rapid pentru ambele
picioare în numai 5 minute.*

Achizitioneaza un produs de ingrijire personala IPL marca Braun in perioada 11 Martie- 30 Iunie 2019 si il poti returna in 100 zile daca nu esti multumit de performanta produsului achizitionat!  Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale
  (1) Campania „Achizitioneaza un produs de ingrijire personala IPL marca Braun in perioada11 Martie- 30 Iunie 2019 si il poti returna in 100 zile daca nu esti multumit de performanta produsului achizitionat!”, denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Siret nr. 50, telefon 021 224 05 20, fax 021 224 05 20, nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/13522/2013, CUI: RO27206038 și contul bancar nr. RO98BUCU1572235338511RON, deschis la Alpha Bank Romania - Sucursala Piata Chibrit, reprezentantă legal domnul Director Eugen Saulea, denumita in continuare "Organizator". Campania se desfasoara la cererea si in beneficiul S.C. Interbrands Marketing & Distribution S.RL., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr 14, Sector 5, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/9571/02.04.1993, Cod de Identificare Fiscala RO3786280.
  (2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).
  (3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, pe pagina web a Organizatorului: www.braun.ro si la Departamantul Relatii Clienti, apeland nr. de telefon: 0728100169 sau trimitand un mail la adresa: m.pantazi@sparbip.ro
  (4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).


  Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei
  (1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la nivel national, in toate magazinele (inclusiv in mediul online) in care se comercializeaza Produsele participante.
  (2) Campania se deruleaza in perioada 11 martie 2019, ora 00:00:00 - 30 Iunie 2019 , ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).


  Art. 3- Produsele participante
  Produsele participante in Campanie sunt urmatoarele produse de ingrijire personala IPL marca Braun :

  • BRAUN IPL 3111
  • BRAUN IPL 3132
  • BRAUN IPL 5117
  • BRAUN IPL 5124
  • BRAUN IPL BD5001 + VENUS
  • BRAUN IPL BD5009 + BODY
  • BRAUN IPL BD5001 + VENUS
  • BRAUN IPL BD5009 + BODY
  • BRAUN IPL BD 3001 +VENUS ORIGINAL RAZOR
  • BRAUN IPL BD 3003 +VENUS SNAP RAZOR
  • BRAUN IPL BD 3005 +POUCH

  PRODUSELE ELECTROCASNICE MARCA BRAUN SI PRODUSELE APARTINAND SERIILOR CARE NU SUNT MENTIONATE MAI SUS NU FAC OBIECTUL PREZENTEI CAMPANII.


  Art. 4- Dreptul de participare
  (1) La Campanie poate participa orice persoana fizica (denumita in continuare „Participant”) care indeplineste urmatoarele criterii:
  i) a cumparat, in perioada stipulata la art. 2 alin. 2, oricare dintre Produsele participante, mentionate la art. 3, alin. 1;
  ii) face dovada achizitionarii Produsului participant / Produselor participante cu bonul fiscal/factura;
  iii) prin participarea la aceasta Campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.


  Art. 5-Mecanismul Campaniei
  (1) Orice Produs participant, achizitionat in Perioada Campaniei poate fi returnat in termen de 100 de zile de la data achizitionarii, urmand ca in cel mult 30 de zile de la returnarea produsului, Participantul sa primeasca inapoi pretul de achizitie a produsului, in numerar.
  (2) Participantul la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei pana la primirea pretului de achizitie aprodusului.
  (3) Pentru returnarea produsului, Participantul trebuie sa contacteze telefonic operatorul Organizatorului la numarul de telefon 0728100169 si sa prezinte, conform instructiunilor acestuia, in termenul de cel mult 100 de zile de la data cumpararii, bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei Produsului participant / Produselor participante la Campanie, sau trimitand un mail la adresa: m.pantazi@sparbip.ro.
  (4) Dupa validarea bonului fiscal/facturii, Participantul trebuie sa returneze reprezentantului Organizatorului produsul achizitionat, IN STARE BUNA DE FUNCTIONARE SI IN FORMA SA COMPLETA ( PRODUSUL TREBUIE SA CONTINA TOATE ACCESORIILE ) IN AMBALAJUL SAU ORIGINAL. Returnarea produsului se va face in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare primire ce va fi semnat de ambele parti si in care se va consemna starea tehnica a produsului din momentul predarii.
  (5) Dupa verificarea produsului de catre reprezentantul Organizatorului, in cazul in care acesta nu prezinta deficiente calitative sau tehnice cauzate de utilizarea produsului de catre Participant dupa achizitionarea acestuia, Participantul la Campanie va primi pretul pe care l-a achitat pentru produsul achizitionat, in RON, in conformitate cu bonul fiscal/factura.
  (6) Daca o persoana achizitioneaza mai multe Produse participante la Campanie si indeplineste conditiile de validare mentionate la art 5, alin.3, 4 si 5, primeste inapoi pretul de achizitie in RON, in conformitate cu bonurile fiscale/facturile, a tuturor produselor achizitionate daca doreste sa returneze toate produsele achizitionate.
  (7) Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante, in modul in care acestea sunt identificate la art. 3 din prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate de Produse participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.
  (8) Prezentarea bonului fiscal/facturii in original pentru primirea pretuluiprodusului achizitionat este obligatorie, pentru a face dovada achizitiei si a valida Participantul.
  (9) Bonurile/facturile pentru care a fost acordata contravaloarea in RON a produselor vor fi preluate de catre reprezentantii Organizatorului, alaturi de procesul verbal de predare – primire produs si de fotocopia CI a Participantului la Campanie.
  (10) Produsele afectate de lipsa de conformitate (produse care nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă), in sensul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, nu pot face obiectul prezentei Campanii. Astfel de produse vor beneficia de măsurile reparatorii acordate in virtutea garanţiei legale de conformitate.


  Art. 6 – Contravaloarea produselor returnate
  (1) Contravaloarea produselor returnate va fi in conformitate cu valoarea inscrisa pe bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei.
  (2) Contravaloarea produselor returnate se va acorda conform mecanismului mentionat la Art. 5.
  (3) Produsele participante returnate nu pot fi inlocuite cu alte produse.


  Art. 7- Incetarea inainte de termen a Campaniei
  (1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
  (2) Situatiilor avute in vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.
  (3) In situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) si (2), Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea vreunei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).


  Art. 8- Litigiile si legea aplicabila
  (1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta, in conformitate cu dreptul comun.
  (2) Legea aplicabila este legea romana.


  Art. 9. Responsabilitate
  (1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (30 iunie 2019, ora 23:59:59), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa Organizatorului.


  Art. 10 Date personale
  10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.
  10.2. Organizatorul acționează în calitate de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.
  10.3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Scopurile prelucrarii datelor personale sunt: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor campaniei promotionale. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):
  a) plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente, publicarea numelui câștigătorilor și a premiilor acordate (obligația legală a Organizatorului);
  b) soluționarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea și desfășurarea Campaniei și acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);
  c) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).
  10.4. În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii își retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite.
  10.5. Informatii pentru participanti: Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii în mod direct. De asemenea Sursa și destinatarii datelor cu caracter personal, Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale participantilor către:

  • partenerii Organizatorului, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, inclusiv Partenerii desemnați în această Campanie implicați în desfășurarea și organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici / avocaților desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei;
  • furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă;
  • furnizorii de servicii de dezvoltare și mentenanță a paginilor web;
  • furnizorii de servici de hosting web și centre de date etc.;

  11.6. Transferul datelor cu caracter personal. În principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decât în state aparținând Spațiului Economic European (SEE).
  11.7. Durata de păstrare a datelor. Termenul în care datele Dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în scopul/scopurile descrise mai sus este de 3 luni de la momentul colectării, exceptând cazul în care legislația în vigoare prevede alte termene obligatorii
  11.8. Drepturile persoanelor vizate. Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, în calitate de persoană vizată. Până la data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de și le sunt recunoscute drepturile aplicabile conform Legii nr. 677/2001. Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, beneficiaza de următoarele drepturi:
  a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.Acest drept le permite să obțina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contracost orice copii suplimentare;
  b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datele care sunt incomplete;
  c) Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

  • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și sunt prelucrate;
  • si-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
  • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
  • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.

  d) Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care țin de situația dvs. specifică.
  e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații:

  • în cazul în care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care permite Organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
  • în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • în cazul în care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acțiune în instanță;
  • în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată

  Dreptul la portabilitate: în măsura în care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Organizatorului să furnizeze datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu în format CSV). Dacă persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate să transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
  Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele mai sus, persoanele vizate puteți contacta utilizând următoarele date de contact:
  Adresa de Corespondență: SC ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate comerciala cu sediul în Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerţului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038. De asemenea, persoanele vizate pot să-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziție, de retragere a consimțământului.
  g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care considera că le-au fost încălcate drepturile:
  Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
  anspdcp@dataprotection.ro

   

  Art. 11 - Contact organizator campanie publicitare
  (1) Pentru sugestii sau reclamaţii Organizatorul Campaniei publicitare poate fi contactat de luni până vineri, între orele 10.00-18.00, la numărul de tefefon 0728 100 169– număr cu tarif normal.


  Art. 12- Exemplarele Regulamentului oficial
  (1) (1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.


  Organizator,
  ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L
  Prin Eugen Saulea, Administrator